ESPE Connect Online Banner image.png (2)

Programme

View the 2019 Scientific Programme

 

 

  • P2-301
    Styliani Giza, Athanasios Tychalas, Athina Gulordava, Sophia Markidou, Eleni Litou, Eleni P Kotanidou, Vassiliki Rengina Tsinopoulou, Konstantina Mouzaki, Athanasios Evangeliou, Kyriaki Papadopoulou-Legbelou, Assimina Galli-Tsinopoulou

  •