Liverpool skyline 2880x710.jpg

Programme

View the 2019 Scientific Programme

 

 

  • P2-121
    Hu Lin, José Derraik, Ye Hong , Li Liang, ChunXiu Gong , FeiHong Luo , GeLi Liu, Feng Xiong, ShaoKe Chen, Guanping Dong, Ke Huang, Chunlin Wang, Xuefeng Chen, Jinna Jinna Yuan, Junfen Fu

  • P2-95
    Miaoying Zhang, Zhou Pei, Li Xi, Zhuhui Zhao, Xiaojing Li, Bingbing Wu, Feihong Luo

  • P3-197

  •