Liverpool skyline 2880x710.jpg

Programme

View the 2019 Scientific Programme

 

 

  • P1-140
    Sayaka Kawashima, Keiko Matsubara, Machiko Toki, Rika Kosaki, Yukihiro Hasegawa, Maki Fukami, Masayo Kagami

  • T16
    Yohei Masunaga, Takanobu Inoue, Kaori Yamoto, Yasuko Fujisawa, Yasuhiro Sato, Yuki Kawashima-Sonoyama, Yasuhisa Ohata, Noriyuki Namba, Maki Fukami, Hirotomo Saitsu, Masayo Kagami, Tsutomu Ogata

  •