ESPE Connect Online Banner image.png (2)

Programme

View the 2019 Scientific Programme

 

 

  • P1-334
    Maria Frixou, Pavlos Fanis, Nicos Skordis, Charilaos Stylianou , George A Tanteles , Meropi Toumba, Vassos Neocleous , Leonidas A Phylactou, Maria Pantelidou

  • P1-394
    Vassos Neocleous , Pavlos Fanis, Meropi Toumba, Feride Cinarli, Melpo Schiza, Charilaos Stylianou, George A Tanteles, Anastasios Oulas, George M Spyrou , Nicos Skordis, Leonidas A Phylactou

  • P2-275
    Vassos Neocleous, Pavlos Fanis, Feride Cinarli, Anastasios Oulas, George M Spyrou , Leonidas A Phylactou , Nicos Skordis

  •